2024-03-20 09:10

קבלת עול מלכות שמיים: מהי קריאת שמע ומתי אומרים אותה?

קריאת שמע הינה אחת מהמצוות החשובות ביותר בתורה. קריאת שמע נאמרת בבוקר ובלילה, כאשר מצווה זו כוללת הצהרה של אמונה ביחוד השם, אהבת השם, זכירת מצוות השם וכן אמונה בשכר ועונש. הפסוק הראשון בקריאת שמע הבינו: "שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד" ומכאן שמו: "קריאת שמע".

משמעות קריאת שמע הינה קבלת עול מלכות שמים כלומר, אנו מקבלים על עצמנו בקרית שמע ייחוד השם, אהבתו וקיום מצוות התורה. קירה זו נאמרה לאורך כל הדורות כקריאתם האחרונה של יהודים לפני מותם על קידוש השם.

קריאת שמע: התוכן הכלול בה

מצוות קריאת שמע כוללת אמירת 3 פרשיות מהתורה:

פרשה ראשונה של קריאת שמע

פרשת קריאת שמע הראשונה עוסקת בלימוד אמונה בייחוד השם ואהבת השם.

הפסוקים לקוחים מספר דברים. בקרב חז"ל היו שסברו כי עיקרה של קריאת שמע הינו יציאת ידי חובת לימוד תורה. בזמן המקדש נקראה פרשת זו יחד עם פרשת עשרת הדברות. לאחר אמירת פסוק ראשון של פרשה זו "שמע ישראל", אנו מפסיקים ואומרים: "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" בלחש, חוץ מיום הכיפורים בו פסוק זה נאמר בקול.

פרשה שניה של קריאת שמע

פרשה שניה עוסקת בקבלת עול מלכות שמים על הארץ וכן בשכר ועונש על עבודת השם.

פרשה זו אף היא לקוחה מספר דברים ובה מפורטות הברכות שיבואו על העובדים את השם בכל לבב לעומת העונשים המגיעים לסרים מעבודת האלוקים ועובדים אלוהים אחרים.

 

 

פרשה שלישית של קריאת שמע

פרשה זו עוסקת במצוות הציצית המסייעת בזכירת המצוות כולן, זכירת יציאת מצרים והתקדשות עם ישראל..

הפסוקים בפרשה זו לקוחים מספר במדבר.

פרשה זו אינה חלק מקריאת שמע מן התורה. חז"ל תקנו פרשה זו על מנת לקיים את מצוות זכירת יציאת מצרים.

זמני אמירת קריאת שמע

בשחרית

תחילת זמן קריאת שמע בשחרית היא בזמן "משיכיר את חברו הרגיל אתו קצת". בדיעבד, אם קרא קריאת שמע כבר מעלות השחר – יצא ידי חובה.

סוף זמן קריאת שמע הוא סוף שלוש שעות זמניות.

ישנן שתי שיטות לסוף זמן קריאת שמע: שיטת ה'מגן אברהם' שסובר כי זמן קריאת שמע הוא מוקדם יותר וכן שיטת הגר"א לפיה סוף זמן הקריאה הוא מאוחר יותר.

מי שלא קרא עד שעה זו יכול לקרוא עד סוף שעה זמנית רביעית בברכותיה, יש מהפוסקים הסוברים כי ניתן לקרוא קריאת שמע עד חצות עם הברכות. לאחר חצות יקרא קריאת שמע בלא הברכות כשהוא יקבל על כך שכר כמי שלמד תורה.

 

המובחר מבחינה הלכתית הוא המנהג לקרוא שמע בסמוך לנץ ולאחר מכן להתפלל שחרית. תפילה בנוהג זה נקראת תפילת ותיקין.

בערבית

תחילת זמן הקריאה היא בצאת הכוכבים. יש לקורא שמע לפני חצות הלילה אם לא הספיק, יקרא שמע לפני עלות השחר ולכל הפחות לפני הנץ החמה.

דיני מצוות קריאת שמע

לקריאת שמע תוקנו על ידי חכמים ברכות קריאת שמע לפניה ולאחריה. חז"ל מזכירים גם קריאת שמע שעל המיטה בסמוך לברכת המפיל והגנה מפני הלילה וסכנותיו. בקריאת שמע שעל המיטה נאמרת פרשה ראשונה בלבד.

2 פרשיות קריאת שמע הראשונות נכתבות על קלף תפילין ומזוזות.

מצוות קריאת שמע

מצווה יקרה זו מקיפה את היהודי בבוקר, בערב ועל המיטה בלכתו של היהודי לישון. קריאת שמע מהווה הצהרה שלנו על קבלת עול מלכות שמים מתוך אהבה ויראה וכן מזכירה לנו מדי יום את שכרו של עובד השם לעומת עונשו של החוטא וכן את מצוות ציצית ויציאת מצרים – בסיס האמונה של כל יהודי.

באתר כיפה, הפורטל האינטרנטי לענייני יהדות, ניתן להיכנס לקריאת שמע בנוסח אשכנז וכן קריאת שמע בנוסח עדות המזרח לצד מדורי תוכן רבים הקשורים ביהדות.

לסיכום

אתר כיפה הוא פורטל פופולרי מאוד בקרב הציבור הדתי בארץ ומספק חדשות, בלוגים, פורומים ועוד בנושאים המעניינים קהל יעד זה.

מאמרים אחרונים

דברו איתנו על מה שמעניין אתכם

על הרכבת קואליציה בישראל

נגישות