דף בית | אודות הועידה | מידע כללי | לו"ז | מליאות | פאנלים | תערוכה | ניירות עמדה | חבר נאמנים | מארגני הוועידה | צור קשר | ועידת הנשיא 2008
ספריית VOD | גלריית תמונות | הועידה בתקשורת | סיכום ועידת הנשיא 2009


ספריית VODפאנל: האם אנו בעיצומו של שבר ערכי? פאנל: האם אנו בעיצומו של שבר ערכי?

מליאת ערב: שיח מנהיגים- 'כיצד הופכים משברים להזדמנויות?' מליאת ערב: שיח מנהיגים- 'כיצד הופכים משברים להזדמנויות?'

מליאת בוקר: 'המשבר הכלכלי העולמי' מליאת בוקר: 'המשבר הכלכלי העולמי'

פאנל: ישראל כמרכז עולמי של... פאנל: ישראל כמרכז עולמי של...

פאנל: אסלאם- בין מתינות לקיצוניות פאנל: אסלאם- בין מתינות לקיצוניות

פאנל: עמיות יהודית- להיות שונים ועדיין עם אחד פאנל: עמיות יהודית- להיות שונים ועדיין עם אחד

1   2   3   4  5   6   7