דף בית | אודות הועידה | מידע כללי | לו"ז | מליאות | פאנלים | תערוכה | ניירות עמדה | חבר נאמנים | מארגני הוועידה | צור קשר | ועידת הנשיא 2008
ספריית VOD | גלריית תמונות | הועידה בתקשורת | סיכום ועידת הנשיא 2009


ניירות עמדה


ניירות העמדה שבעמוד זה הוכנו על ידי חוקרי האוניברסיטה העברית כחומר רקע לדיונים שיערכו בועידת הנשיא. באתר באנגלית ניתן למצוא את הגרסה האנגלית של ניירות העמדה.


מהו המבחן הקובע בקשר הנצחי בין מדינת ישראל ליהדות העולם במאה העשרים ואחת

עולם האמנות: הרהורים על מצבו ועיצובו לעתיד

מדיניות חינוך בעידן של השקפות סותרות על יעדים חינוכיים

גלובליזציה והמשבר הכלכלי הנוכחי במבט היסטורי

העם היהודי – האם תיתכן אחדות ללא אחידות?

השלכות הירידה בפילנתרופיה על ארגונים ללא כוונת רווח ושירותי רווחה בישראל

מגמות-על בחקר המדע במאה העשרים: לקראת סוף העשור הראשון